image

Veelgestelde vragen

In een bestaande en groene woonwijk aan de Hasselaarlaan in Eemnes. Op deze locatie was het voormalig multifunctioneel centrum De Hilt gelegen.

Speciaal voor dit project is een landschapsarchitect aangesteld die een groenplan heeft opgesteld. Deze groene uitwerking geeft de aanwezige fauna, maar ook nieuwe soorten een kans door het creëren van woon- broed- en verblijfsplekken. Binnenkort zal de volledige uitwerking te lezen zijn op de website.

De architect zorgt met zijn ontwerpen voor een natuurlijke manier van aansluiten bij de bestaande wijk. Er komt een mix aan woningtypes zoals rijwoningen, twee-onder-één-kapwoningen, vrijstaande woningen, seniorenwoningen en een kleinschalig appartementengebouw met twee- en driekamerappartementen.

Er komen alleen koopwoningen.

Op 24 mei is de verkoop gestart van de rijwoningen, twee-onder-één-kapwoningen en vrijstaande woningen. De verkoopgesprekken lopen nu en de eerste overeenkomsten worden getekend.

Op 30 juni is gestart met de verkoop van de appartementen en de vier levensloopbestendige woningen met een gezamenlijke tuin. Inschrijven is nog mogelijk tot en met zondag 10 juli 23:59 uur.

Begin 2023 start de verkoop van de overige acht levensloopbestendige woningen. 

In de overeenkomst staan een aantal opschortende voorwaarden genoemd waar we aan moeten voldoen voordat we kunnen starten met de bouwwerkzaamheden. Een belangrijke opschortende voorwaarde is dat 70% van de woningen verkocht moet zijn. Nadat er aan alle opschortende voorwaarden is voldaan wordt er gestart met de bouwvoorbereidingen. Uiterlijk binnen 6 maanden na deze datum zal er gestart worden met de bouw.

De bouwtijd verschilt per woning. In de aanneemovereenkomst wordt het aantal werkbare werkdagen genoemd.

De bouwtijd voor een appartement is in de meeste gevallen langer dan voor een grondgebonden woning.

Wanneer de woningen in de verkoop komen, kun je de verkoopprijs per woning bekijken op de interactieve kavelkaart op de homepagina. Als je dan op een woning in deze kaart klikt, kun je de prijs bekijken.

Duurzaam en energiezuinig bouwen staat hoog in het vaandel bij Van Wijnen. Zowel in de bouwfase als in de woonfase. Er wordt bij de ontwikkeling en realisatie van de woningen rekening gehouden met duurzame materialen. Daarnaast hanteert Van Wijnen de geldende regelgeving met betrekking tot energiezuinigheid en duurzaamheid.

Het afwerkingsniveau is standaard, dat wil zeggen: De wanden zijn behangklaar afgewerkt en de vloeren zijn geschikt voor vloerbedekking. De plafonds worden standaard voorzien van spackwerk.

De badkamer en het toilet zijn voorzien van sanitair en tegelwerk. Het leidingwerk voor de keuken is inbegrepen, de keuken zelf is niet inbegrepen. Van Wijnen zal in het meer- en minderwerk traject diverse ruwbouw- en afbouwopties aanbieden.

Onder het kopje 'interesse' op deze website kunt u een online woondossier aanmaken. Dat is de manier om u in te schrijven voor een nieuwbouwwoning in De Hilt. 

Nee, iedereen kan zich inschrijven voor een woning.

Ja, voor een aantal woningen is een zelfbewoningsplicht van toepassing. Zodra de verkoop start zijn deze voorwaarden terug te vinden op de website.

Bij het onderdeel ‘interesse’ ziet u de gegevens van Elles Smit en Pieter Koppejan. Zij zijn uw aanspreekpunt totdat er gestart wordt met de verkoop.

Vragen over de verkoop kunt u afstemmen met Elles Smit (verkoopmidden@vanwijnen.nl)

Bent u omwonenden of andere belanghebbende en heeft u vragen over de bouw? Dan kunt uw vragen stellen aan Pieter Koppejan (verkoopmidden@vanwijnen.nl)

Vanaf het start verkoop moment zal de makelaar het overnemen. U kunt deze gegevens ook vinden op de website.

In verkoop!

                       Er zijn nog appartementen, twee-onder-één-kapwoningen en een vrijstaande woning te koop.      Inschrijven is nog mogelijk!     

Meer informatie? Bel met Van der Waaij makelaars & rentmeesters Eemnes, telefoon: 035-539 44 70

Inschrijven

Een ontwikkeling van

Foto